Udatul nevestelor Semn al prosperităţii, al belşugului, care decenii în şir a fost sărbătorit de multe generaţii, este un obicei străbun. Această sărbătoare, alături de celelalte obiceiuri folclorice locale, se impune prin importanţa ce i-o acordă localnicii şi cei din jur, prin participarea masivă, ambianţa mediului şi atmosfera de petrecere. Fiind legat de sărbătoarea religioasă a Rusaliilor, data diferă, dar nu depăşeşte prima decadă a lunii iunie. Timp de trei zile, la „podul mare” localnicii participă la horă. Ziua a doua este însă cea mai importantă, datorită faptului că în această zi participanţii se îmbracă cu cele mai frumoase şi autentice costume, este o adevărată paradă a portului popular şi a jocului. Dar cel mai important fapt este că la acest eveniment participă tinerele neveste căsătorite în intervalul de la evenimentul de anul trecut. Ca semn al preţuirii, al respectului, tinerele neveste au cinstea de a juca în primele rânduri. Urmează suita de jocuri locale: sărita, bătuta şi de-a lungul. În iureşul jocului, la un semn al celui care conduce hora, de obicei unul mai în vârstă, întreg alaiul, în pas de dans perechi, se îndreaptă spre albia râului, urmăriţi cu privirile de sutele de spectatori aşezaţi pe ambele maluri ale râului Gurghiu, în aşteptarea momentului culminant. Când alaiul ajunge pe malul râului, la un strigăt al conducătorului „în apă, mă!”, nevestele care se găsesc în frunte sunt luate în braţe de dansatori, care se îndreptă spre firul apei. Tinerele neveste strigă, se zbat în braţele vânjoase ale bărbaţilor, cerând parcă ajutorul soţilor lor, care se găsesc pe mal şi care încep tratativele cu jucăuşii. Târgul constă în acordarea de către bărbatul nevestei a unei plăţi în băutură. Când târgul este încheiat, nevasta este adusă bărbatului, care în faţa mulţimii o sărută. Dacă se întâmplă ca bărbatul unei neveste să nu ajungă la înţelegere cu dansatorul, acesta o lasă în apă, spre hazul tuturor şi ruşinea bărbatului. Spun bătrânii că, pe vremuri, au fost cazuri când nevestele băgate la apă au intentat divorţ. Coloana dansatorilor se pune iar în mişcare, revenind la locul de plecare. Începe bătuta în chiote şi voioşie, feciorii bat cu putere pământul, învârtind în paşi de dans fetele şi nevestele. Dansul continuă până seara târziu.

Udatul nevestelorUdatul nevestelor