Imagine din expoziţie, sala 3 – textile de interior

Textile

Prezente în fiecare gospodărie, textilele au oferit direcţiile în care s-a manifestat din plin hărnicia, măiestria şi fantezia creatoare a femeilor.

Nucleul tematic al textilelor din muzeu este axat pe demonstrarea specificului etnic, a unităţii şi continuităţii meşteşugului ţesutului, pe sublinierea valenţelor artistice ale uneltelor de prelucrare a fibrelor vegetale şi animale ca şi ale categoriilor de piese produse în cadrul economiei autarhice săteşti.Imagine din expoziţie, sala 3 – industria casnică textilă (şezătoare multietnică) Imagine din expoziţie, sala 3 – industria casnică textilă (şezătoare multietnică)

Prezentarea exponatelor este realizată cu monstre de materii prime şi unelte folosite: meliţă, piepteni, furci de tors, fuse, răşchitori, maşină de tors, urzar, sucală, vârtelniţă, mosoare, ţevi, gheme, război de ţesut precum şi monstre de ţesături la a căror ornamentare întâlnim atât decorul simplu al câmpurilor învrâstate cât şi forma evoluată a decorului de compoziţie de la armoniile simple, bazate pe culori naturale (alb, negru, gri, brun), la  nuanţe (brun-roşcat, ocru, albastru-verzui).

Proiectul expoziţional este redat sub forma unei şezători multietnice (româncă, săsoaică, unguroaică) pentru a sublinia diversitatea etnică a zonei.