Ca plugar, păstor sau muncitor la pădure, ţăranul a fost multă vreme constructor de locuinţe, dulgher, olar, fierar, în acelaşi timp realizând el însuşi obiectele necesare pentru propria sa gospodărie.

Contrucţia  unei case din lemn, 1994

Contrucţia unei case din lemn, 1994

         Diviziunea muncii a intervenit destul de târziu, determinând apariţia meşteşugurilor artistice populare. Specializarea unor sate în anumite meşteşuguri artistice (Idicel Pădure – lădărit, Caşva – covătărit, lingurărit, fusărit, Hodac – fluierărit, Căcuci - dogărit) a dus la o nouă înflorire a artei populare în zonă.

Bicicletă de lemn

Bicicletă de lemn

         Carul şi căruţa au fost secole în şir, principalele mijloace de transport pe uscat. Odinioară prezent în toate satele, rotăritul se află, în vremurile actuale în restrângere, biruit fiind de mijloacele de deplasare şi transport auto, dar chiar şi de noile tipuri de care şi trăsuri cu roţi de cauciuc.

Imagine  din expoziţie, sala 7 – rotăritul

Imagine din expoziţie, sala 7 – rotăritul

         Materialul folosit la acest meşteşug este lemnul de esenţă tare: frasin, corn, fag, stejar, iar ca unelte se folosesc strungul de lemn pentru strunjitul butucilor de car, fierăstraie, sfledere şi dălţi de mărimi diferite, compasul. După ce materialul se usucă natural 6-7 ani, se face debitatul lemnului necesar pentru butuc, spiţă şi obadă.

Meşter  rotar, Idicel Pădure, 2008

Meşter rotar, Idicel Pădure, 2008


Scosul vinului din butoi

Scosul vinului din butoi

         În zonă s-a dezvoltat şi perpetuat până astăzi meşteşugul butnăritului, a dogăriei. Pentru depozitarea, transportul şi conservarea vinului, ţuicii şi pentru păstrarea produselor pastorale sunt necesare recipiente din lemn de dimensiuni şi forme diferite.

Imagine din  expoziţie – dogăritul                    Fază de lucru la butoi, dogar Truţa Vasile

         Imagine din expoziţie – dogăritul            Fază de lucru la butoi, dogar Truţa Vasile

         Ele sunt realizate cu o mare varietate de unelte de la bardă, fierăstraie, ciocane, cuţitoaie, rindele, compasuri, scaund e mezdruit, gărdinar, până la şurubul de strâns al doagelor.