Expoziţia permanentă “Zestrea satului mureşean”

Expoziţia permanentă “Zestrea satului mureşean”

 

Prezintă într-un circuit logic, evolutiv, câteva din cele mai representative piese din patrimoniul muzeului legate de ocupaţii, meşteşuguri şi artă populară integrate în datinile şi obiceiurile zonei.