Țesături și cusături ale celor care-și consideră munca de o viață „patimă”, fie că este vorba de păretare, covoare din lână, realizate într-o deplină stăpânire a formelor geometrice, de ţesături din bumbac, precum ștergare, fețe de masă, sau de costumul popular, arta lor se caracterizează, în primul rând, printr-o stăpânire perfectă a tehnicilor de lucru, prin acuratețea motivelor alese, prin inventivitatea plasării câmpurilor decorative, printr-un mare rafinament.

Țesăturile, realizate în special prin tehnica „în lătunoi”, scot în evidență motive florale, uneori puternic stilizate, motive avimorfe, alături de cele geometrice.

Alternarea negrului cu roșul are un efect deosebit, pe fondul alb al ștergarului.

Cămașa din pânză de casă are o cusătură fină, forme care mereu se repetă, linii sinuoase şi roți ale soarelui, motive străvechi.

Meșter popular - ţesătoare
Meșter popular - ţesătoareIcoanele pe sticlă au o valoare estetică deosebită, caracterizându-se printr-o armonie uimitoare și prezintă o mare varietate de subiecte religioase.

Artistul nu reproduce și nici nu copiază, el creează, printr-un rafinat simț al liniei și culorii, compoziții inedite, în forme sensibile, care exprimă, cel mai adesea, sentimentul religios, ca și pe acela al vieții trăite din plin, în lumea satului.

Astăzi, ele reprezintă cel mai important document plastic care reflectă lumea spirituală a țăranului.

În interioarele țărănești, înconjurate de ștergare, icoanele se integrează armonios, prin colorit și factură, avându-și locul printre cancele și blidele smălțuite, agățate de-a lungul pereților și sub tavanul grinzilor afumate.

Darul de a inventa și puterea de creație a acestor artiști țărani sunt destul de bogate pentru a creea mereu ceva nou din cele aduse din vechime.


Meșter iconar
Meșter iconarCeramica reprezintă un domeniu important, prin rolul pe care l-a jucat în istoria omenirii. Lutul muiat în apă și frământat, modelat, uscat și ars, a întovărășit mereu omul, călăuzindu-i pașii în timp. Linii fine, subțiri ca firul de iarbă, frunze și flori, conferă vaselor ceramice țărănești o frumusețe de-a dreptul inimitabilă.


Meșter olar
Meșter olar