Arta populară a zonei, născută din ritmul vieții și al ogorului, în culori vesele, bogată în forme, originală și statornică, ca țăranul însuși, obiceiurile, cântecele, jocurile şi straiele purtate ne vorbesc despre cine am fost și despre cine suntem. Poţi să cunoşti zestrea adevărată a satelor, să vezi meşteri populari la lucru, să îmbraci costumul popular, să te prinzi în hora satului, să cutreieri colinele şi munţii şi să asculţi poveşti pescăreşti şi vânătoreşti.

         Iată argumentul pentru o vacanță inedită în zonă.

"Călătorule, de oriunde vii, fii binevenit în Reghin și împrejurimi!" - Maria Borzan, Florin Bogdan

Cancee atārnate pe cuier